НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Художествена самодейност


 

      Управлението и ръководството на неправителствената организация изисква доста умения. През годините читалище "Родолюбие-2006" успява да възстанови емблематични за Айдемир събития, като:

  • празникът на кукерите и маските;
  • площадно мероприятие - събора на селото;
  • площадно мероприятие – Гергьовденско веселие;
  • коледно веселие и много други;
  • коледарска група от около 25 мъже;
  • група кукери – 32 човека.

    Благодарение на инициативни хора и граждани, вече всяка година се организира национален песенен конкурс с песните на Георги Жеков.

 

     През годините НЧ "Родолюбие-2006" Айдемир успява да удовлетвори желанието на младежите, които искат да изучават и подържат автентични хора и танци, характерни за местния бит и култура на селото.