НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Коледарска група

 

            Коледарската група се състои от около 25 мъже на различна възраст, самодейци водени от единствената идея да се съхрани обичая Коледуване напред в годините и предаван на по-младите момчета. В последните години коледарите на Айдемирската група се отвърдиха, като най-силни в областта, за което свидетелстват награди и отличия от конкурси и събори на общинско и национално ниво.

            Традициите разказват:

            Коледуването е един от древните традиционни български обичаи. Времето за коледуване е строго определено от традицията – от полунощ до изгрев слънце на Бъдни вечер. В народните представи тогава се появяват караконджуливампириталасъми и други свръхестествени същества, а коледарите със своите песни имат силата да ги прогонят. С изгрева на слънцето те загубват тази сила и спират да коледуват. С коледните празници, обичаи и обреди е свързан богат и разнообразен фолклорпесни, наричания, пословици и гатанки. Коледарските песни се изпълняват при коледуването – на Бъдни вечер дружини от момци „коледари“, водени от по-възрастен мъж, наричан „станеник“, обхождат предварително определена махала и пеят песни по пътя, пред къщата и на къщата, като пожеланията в тези песни са посветени и на домакина (стопанина), овчаря, ловеца, свещеника, невястата, момата, ергена, малкото момче или момиче. Подготовката започва на 20 декември. Коледарите са в традиционно празнично облекло и със специална украса на калпаците. От полунощ до сутринта те ще обикалят домовете. По пътя, пред вратата и в къщата пеят специални обредни песни, различни по мотиви, според мястото на изпълнение и лицето, за което се пеят. Най-общо те са обредно пожелание за щастие в семейството и придобив в стопанството. Могат да коледуват както големи така и малки момци. Те ходят от къща на къща и пожелават на стопаните здраве, щастие, много имане и т.н. След песните, водачът на групата, който държи в ръце подарения от стопаните коледарски кравай, го нарича с молитва за здраве и берекет: "Събрали сме се, събрали все отбор коладници, дълги сме нощи пътували, кални пътища минували ..." Освен с кравай ги даряват още с пари, месо, сланина, боб, брашно, вино и др. Коледуването завършва с общо угощение, на което се поканват и другите женени мъже, у които са коледували. Останалите след това продукти се продават, а парите се дават на бедните или на църквата, училището, читалището и др.