НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Състави и школи

        При Народно читалище "Родолюбие-2006" са сформирани два танцови състава. Детски и младежки танцов състав с ръководител уважавания в цяла Добруджа и страната г-н Йордан Филипов.

     Съставите са смесени момчета/мъже и момичета/жени, общата численост надхвърля 40 души. Основна задача на ръководители и танцьори е запазване и възстановяване на автентични хора и танци, характерни за местния бит и култура. За краткото време в което са възстановени и двата състава, те се превърнаха в любимци за местното население, за хората пред сцената на общинско, областно, национално и международно ниво.

     От новата календарна година за да има приемственост в годините и между поколенията, НЧ "Родолюбие-2006" организира прием на желаещи да изучават народни танци. Условията за записване са възрастова граница от 7 до 11 годишна възраст, момичета и момчета с желание да съхранят истинския дух и традиция на фолклорното ни богатство. След сформиране на групата ще бъде направена среща с родители/настоиници на записалите се деца, да се уточняват дни и часове за провеждане на репетиции. Всеки месец ще се заплаща минимална такса, която ще бъде уточнена след сформиране на групата.

 

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ