НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

До: Членовете на НЧ „Родолюбие-2006“ – с. Айдемир

 

Адрес: общ. Силистра, с. Айдемир, ул. София №90

 

ПОКАНА

за

отчетно събрание

на

Народно Читалище „Родолюбие-2006“, с. Айдемир

На основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 15, ал. 1 от Устава на НЧ „Родолюбие – 2006“ Читалищното настоятелство

 

СВИКВА

 

отчетно събрание на НЧ „Родолюбие – 2006“, с. Айдемир на 11.03.2023г. от 10:00ч., което ще се проведе в голямата зала на читалището.

 

Дневен ред:

 1. Избор на Протоколчик и Председател на събранието /различен от действащия председател на читалището/ и комисия по избора;
 2. Отчет за дейността на НЧ „Родолюбие – 2006“ за изминалата 2022-та година - докладва председателят на читалището;
 3. Отчет на Проверителната комисия на читалището за 2022-та година – докладват Председателят на ПК и председателят на НЧ „Родолюбие – 2006“;
 4. Приемане на отчета от проверителната комисия за 2022-та година;
 5. Приемане на календарен план за 2023-та година – докладва председателят на читалището;
 6. Предложения за разпределение на субсидията – докладва председателят на НЧ „Родолюбие – 2006“
 7. Разглеждане на постъпили молби за членство до Читалищното настоятелство – докладва председателят на читалището;
 8. Прекратяване на Членство съгласно устава на читалището, за лица не заплатили задължителен членски внос в продължение на 3 календарни години.
 9. Събиране на задължителен членски внос за изминалите 2020, 2021, 2022-та година и текущата 2023-та година.
 10. т. Разни, питания и изказвания по така направения отчет към членовете на читалището.
 11. Освобождаване на читалищно настоятелство и проверителната комисия от отговорност по така представените отчети през годината.
 12. Т. разни – питания, изказвания и предложения на всички членове на читалището.

При необходимост ще се спазват разпоредби спуснати ни от Община Силистра -  отдел „Култура“ за провеждане на отчетните събрания в услужнена епидемиологична обстановка.

 

Образец за Членство може да изтеглите от тук: ЗАЯВЛЕНИЕ_ПРИЕМ_(членове)_2023

 

Образец за пълномощно: ПЪЛНОМОЩНО_СЪБРАНИЕ_2023

 

Дневен ред от тук: ДНЕВЕН_РЕД_2023

 

Образец на Покана от тук: ПОКАНА_СЪБРАНИЕ_2023

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ - Изображение 1