НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

До: Членовете на НЧ „Родолюбие-2006“ – с. Айдемир

 

Адрес: общ. Силистра, с. Айдемир, ул. София №82

 

ПОКАНА

 

за

извънредно отчетно събрание

на

Народно Читалище „Родолюбие-2006“, с. Айдемир

На основание чл. 15 от Закона за народните читалища и чл. 15, ал. 1 от Устава на НЧ „Родолюбие – 2006“ Читалищното настоятелство

 

СВИКВА

извънредно отчетно –  събрание на НЧ „Родолюбие – 2006“, с. Айдемир на 11.07.2020г. от 11:00ч., което ще се проведе в залата на читалището.

 

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на НЧ „Родолюбие – 2006“ за изминалата 2019-та година - докладва Зам.-председателят на читалището;
  2. Отчет на Проверителната комисия на читалището за 2019-та година – докладват Председателят на ПК и Зам.-председателят на НЧ „Родолюбие – 2006“;
  3. Приемане на календарен план за 2020-та година - докладва Зам.-председателят на читалището;
  4. Предложения за разпределение на субсидията – докладва Зам.-председателят на НЧ „Родолюбие – 2006“;
  5. Разглеждане на постъпили молби до Читалищното настоятелство – докладва Зам.-председателят на читалището;
  6. Събиране на членски внос за изминалата 2019-та година и текущата 2020-та година.

Моля да се съобразите с противоепидимичната ситуация в страната и налагането на мерки за ограничаване на разпространението на ковид-19. При необходимост ще се спазват разпоредби спуснати ни от Община Силистра -  отдел „Култура“ за провеждане на отчетните събрания в създалата се обстановка.

 

ПОКАНА

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИЕМ (членове) 2020

 

 

ПЪЛНОМОЩНО СЪБРАНИЕ 2020

 

ИЗВЪНРЕДНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ - Изображение 1