НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

"ЧЕСТИТ 8-ми Март МИЛИ ДАМИ"

            "Честит 8-Март мили дами, бъдете здрави и вечно с усмивка на лице, за да правите света по-красив". Под това мото за поредна година читалищното настоятелство провежда инициатива “ Подари усмивка с цвете” по случай днешния празник за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените. С над 100 броя цветя и ръчно изработени от айдемирските деца картички, успяхме за зарадваме част от жените в село Айдемир и град Силистра със скромен жест на внимание. Инициативата е част от културния календар на Читалище "Родолюбие-2006" и тази година успя да достигне до над 100 жени. Мъже от Читалището обиколиха детски градини, лекарски кабинети, Общински съвет Силистра и други институции, в които изказаха своите благодарности и поздравления към женската част, по случай Празника на жената - 8 март. От Читалището отправиха своите пожелания за здраве, щастие и благоденствие на нашето Общество и призоваваха за бъдеща съвместна работа с всички заинтересовани институции и граждани.

"ЧЕСТИТ 8-ми Март МИЛИ ДАМИ" - Изображение 1"ЧЕСТИТ 8-ми Март МИЛИ ДАМИ" - Изображение 2"ЧЕСТИТ 8-ми Март МИЛИ ДАМИ" - Изображение 3"ЧЕСТИТ 8-ми Март МИЛИ ДАМИ" - Изображение 4"ЧЕСТИТ 8-ми Март МИЛИ ДАМИ" - Изображение 5