НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Дейци на Читалището дариха мартеници на свои съселяни

По повод 1-ви март, дейци на читалище "Родолюбие - 2006" дариха над 150 мартеници на своите съселяни от "Центърът за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" и "Домът за пълнолетни лица с физически увреждания". Председателят на Читалището Стоян Орманджиев пожела здраве и дълъг живот на обитателите и персонала на двете институции.
Със своите инициативи, в които всеки може да вземе участие, "Родолюбие-2006" се стреми да достига до всички жители на селото и Общината и да спомага за културното развитие на обществото ни.

Дейци на Читалището дариха мартеници на свои съселяни - Изображение 1Дейци на Читалището дариха мартеници на свои съселяни - Изображение 2Дейци на Читалището дариха мартеници на свои съселяни - Изображение 3