НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ

На 03.01.2021г., в първите дни от дългоочакваната Нова година, по инициатива на г-н Драгомир Димитров и с безвъзмездното дарение от Гората.бг самодейци при НЧ „Родолюбие – 2006“ обединиха усилия и ентусиазъм и засадиха 50 дървета от вид Липа на четири терена в с. Айдемир. Инициативата е съгласувана с кмета на селото г-н Денчо Георгиев, който разпореди местата за залесяване и обеща последваща грижа за новозасадените дървета. На плътна сянка и омаен аромат в бъдеще ще се радват майките с деца, тъй като единия залесен терен е детската площадка до сградата на читалището, а вторият пред двора на  ДГ „Мир“. Самодейците не пропуснаха кв. Деленки. Там също има засадени два терена по улица „Незабравка“ – единият е пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, а вторият пред блок Север №22. . Участниците в мероприятието се надяват, че с вниманието и любовта, които са вложили в начинанието ще се развият успешно всички дръвчета. Ръководството на НЧ „Родолюбие – 2006“ изказва своята благодарност към всички самодейци, включили се в тази благородна инициатива, които не се предадоха пред лошото време и при почти непрекъснат валеж от дъжд отдадоха своя принос и засадиха заплануваните участъци с липови дървета. Пожелаваме на всички добро здраве и непоклатим ентусиазъм за нови инициативи и дейности през 2021-ва година!

ЗАСАЖДАМЕ БЪДЕЩЕ

ЗА ЕДНА ПО-ДОБРА БЪЛГАРИЯ - НЧ Родолюбие 2006 - с. Айдемир, Силистра

ЗА ЕДНА ПО-ДОБРА БЪЛГАРИЯ

На 03.01.2021г., в първите дни от дългоочакваната Нова година
Честит празник Силистра - НЧ Родолюбие 2006 - с. Айдемир, Силистра

Честит празник Силистра

Да бъде удостоен с отличие „За граждански принос в културно просветната дейност“ на Община Силистра, в конкретност село Айдемир, нашият съгражданин г-н Сава Цветков Савов – общественик, учител и художник.
Годишната държавна субсидия - НЧ Родолюбие 2006 - с. Айдемир, Силистра

Годишната държавна субсидия

Разпределена е годишната държавна субсидия за дейността на народните читалища в община Силистра за 2020 година