НЧ "Родолюбие - 2006"
Народно читалище в с. Айдемир, област Силистра

Народно Читалище "Родолюбие - 2006"

Народно Читалище "Родолюбие - 2006"

Стоян Орманджиев /председател/

+359898911756

Росица Дочева /счетоводител/

+359888919103

Дияна Илиева /секретар/

+359895796564

Георги Спасов /член в настоятелство/

+359897876151

Стоян Райков /член в настоятелство/

+359895626317

Боян Цветков /член в настоятелство/

+359889667041

с. Айдемир, област Силистра, ул. София №82+359898911756e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване